Badanie allo-MLR

Badanie allo-MLR (ocena obecności przeciwciał blokujących / test mieszanej reakcji limfocytów) to test, który warto wykonać przy podejrzeniu niepłodności immunologicznej, występowaniu nawracających poronień, problemie z utrzymaniem ciąży bądź jej braku.

Na czym polega badanie?

Głównym zadaniem przeciwciał blokujących jest ochrona rozwijającego się zarodka. Zbyt mała ich ilość bądź ich brak może prowadzić do poronienia, gdyż komórki płodu traktowane są jako obce dla organizmu przyszłej mamy. W celu oznaczenia allo-MLR należy wykonać test mieszanej reakcji limfocytów, a materiał do badania pobierany jest materiał od obojga partnerów.

Dlaczego warto je wykonać?

Istnieje wiele publikacji, w których stwierdza się, że niedobór przeciwciał blokujących u ciężarnych kobiet ma związek z nieprawidłowym przebiegiem ciąży czy poronieniami. Badanie allo-MLR dedykowane jest m.in. kobietom, u których występują poronienia nawykowe, brak ciąży bądź niepowodzenia IVF. Często zdarza się, że jedną z przyczyn niepowodzeń jest nadmierna odpowiedź układu odpornościowego, który "walczy" z rozwijającym się zarodkiem lub płodem. Zastosowanie odpowiedniego leczenia pomaga w zajściu w ciążę i jej utrzymaniu. Warto więc włączyć to badanie do panelu diagnostycznego w/w pacjentek, by sprawdzić czy przyczyna niepowodzeń nie leży po stronie układu immunologicznego. W dobie tak dużego problemu z zajściem w ciążę bądź jej utrzymaniem, badanie to może okazać się bardzo przydatne.

Jak wykonywane jest badanie?

W badaniu tym sprawdzamy wzajemne oddziaływanie pomiędzy komórkami krwi pacjentki i jej partnera. Następnie oznaczamy pośrednio obecność przeciwciał blokujących.

Jakie informacje zawarte są na wyniku?

Na wyniku umieszczana jest informacja o procencie hamowania reakcji MLR w surowicy pacjentki (odpowiedź limfocytów pacjentki na limfocyty jej partnera).