Test mikrolimfocytotoksyczny (cross-match)

Test mikrolimfocytotoksyczny pozwala stwierdzić w jakim stopniu organizm pacjentki odpowiada na antygeny partnera.

Na czym polega badanie?

Wykonanie próby krzyżowej ma na celu sprawdzenie czy w organizmie pacjentki (potencjalnego biorcy) są przeciwciała anty-HLA partnera (dawcy). Badanie to pozwala stwierdzić, w jakim stopniu organizm pacjentki odpowiada na antygeny partnera.

Dlaczego warto wykonać badanie?

Badanie to pozwala na odpowiednie zakwalifikowanie pacjentki do indywidualnej immunoterapii zaproponowanej przez lekarza prowadzącego.

Jak wykonywane jest badanie?

Badanie wykonywane jest techniką serologiczną (CDC). Analiza polega na inkubacji surowicy potencjalnego biorcy z limfocytami potencjalnego dawcy i przeprowadzeniu odpowiednich reakcji w celu stwierdzenia lub wykluczenia obecności przeciwciał.

Jakie informacje zawarte są na wyniku?

Na wyniku zamieszczane są informacje o obecności lub braku przeciwciał cytotoksycznych. Brak przeciwciał określany jest jako wynik ujemny, obecność przeciwciał określana jest jako wynik dodatni.