Fragmentacja DNA plemników

Fragmentacja DNA plemników to podstawowe badanie służące do oceny zdolności do zapłodnienia u mężczyzn. Uszkodzenia DNA w plemnikach obecne są u wszystkich mężczyzn, jednak nadmierna ich ilość będzie ograniczała prawidłowy rozwój zarodka.

Na czym polega badanie?

W badaniu określany jest stopień uszkodzeń DNA plemników. Standardowe badanie nasienia (liczba, ruch, morfologia) oraz ocena stopnia fragmentacji DNA plemników uzupełniają się wzajemnie. U mężczyzn z prawidłowymi wynikami podstawowymi nasienia, może występować znaczny odsetek uszkodzeń w DNA plemników, i odwrotnie - nasienie o słabych parametrach może cechować się niewielką ilością uszkodzeń DNA.

Materiał pacjenta poddawany jest dwukrotnej analizie, podczas której badane jest 10 tysięcy komórek - zdecydowanie więcej niż w testach fragmentacji wykonywanych pod mikroskopem fluorescencyjnym. Jest to najdokładniejsza i najbardziej obiektywna metoda określania uszkodzeń DNA w plemnikach dostępna na rynku.

Dlaczego warto je wykonać?

Uszkodzenia DNA w plemnikach obecne są u wszystkich mężczyzn. Jednak nadmierna ich ilość będzie ograniczała prawidłowy rozwój zarodka. Plemniki z wysokim stopniem fragmentacji są zdolne do zapłodnienia komórki jajowej, jednak rozwój zarodka może ulec zatrzymaniu będąc przyczyną niepowodzeń w implantacji oraz poronień na bardzo wczesnym etapie ciąży.

Jak wykonywane jest badanie fragmentacji DNA plemników?

Po oddaniu nasienia, materiał jest poddawany podstawowej analizie. Następnie do odpowiednio przygotowanego nasienia dodawany jest barwnik fluorescencyjny, który łącząc się z DNA plemników emituje dwa rodzaje światła, umożliwiając rozróżnienie prawidłowego i uszkodzonego DNA. 

Co jest przyczyną uszkodzeń DNA w plemnikach?

Jednymi z najczęstszych przyczyn uszkodzeń DNA plemników są:

Pacjent może mieć wpływ na poprawę wyników badania. W bardzo wielu przypadkach wprowadzenie tzw. zdrowego stylu życia znacznie zmniejsza ilość uszkodzeń w DNA plemników. 

W naszym laboratorium istnieje możliwość wykonania testu HBA, badania fragmentacji DNA plemników, badania ogólnego nasieniaoraz testu MAR z tej samej próbki materiału.

Przy okazji jednej wizyty w naszym laboratorium pacjent otrzymuje kompletne informacje na temat swojej płodności!