Badanie nasienia - Seminogram

Seminogram pozwala ocenić zdolność rozrodczą mężczyzny oraz zdiagnozować przyczyny ewentualnej niepłodności. Wynik badania seminologicznego ukierunkowuje dalszą diagnostykę oraz określa sposób ewentualnego leczenia.

Dlaczego warto wykonać badanie nasienia?

Badanie nasienia powinno być pierwszym badaniem laboratoryjnym wykonywanym u mężczyzny w celu ustalenia przyczyny niepłodności. Wynik badania seminologicznego ukierunkowuje dalszą diagnostykę oraz określa sposób ewentualnego leczenia.

Badanie to warto również wykonać u mężczyzn, którzy odkładają w czasie decyzję o powiększeniu rodziny. Posiadane informacje pozwolą właściwie zaplanować starania o potomstwo.

Laboratorium CYTOLAB wykonuje trzy rodzaje badań nasienia:

1. Podstawowe badanie nasienia

W ramach podstawowego badania nasienia pacjent otrzymuje informacje na temat:

2. Rozszerzone badanie nasienia

W skład badania wchodzi ocena podstawowych parametrów oraz dodatkowo:

3. Rozszerzone badanie nasienia + test MAR

Badanie obejmuje parametry z podstawowego i rozszerzonego badania nasienia oraz test MAR (ocena przeciwciał przeciwplemnikowcyh IgG i/lub IgA)

Jak wykonywane jest badanie nasienia?

Badanie nasienia wykonujemy pod mikroskopem świetlnym, zgodnie z najnowszymi obowiązującymi procedurami i rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2010 roku.

Czynniki wpływające w niekorzystny sposób na parametry nasienia.

W naszym laboratorium istnieje możliwość wykonania testu HBA, badania fragmentacji DNA plemników, badania ogólnego nasieniaoraz testu MAR z tej samej próbki materiału.

Przy okazji jednej wizyty w naszym laboratorium pacjent otrzymuje kompletne informacje na temat swojej płodności!