Badanie subpopulacji limfocytów krwi obwodowej (immunofenotyp)

Często zdarza się, że jedną z przyczyn niepowodzeń jest nadmierna odpowiedź układu odpornościowego, który "walczy" z rozwijającym się zarodkiem lub płodem. Zastosowanie odpowiedniego leczenia pomaga w zajściu w ciążę i jej utrzymaniu.

Na czym polega badanie?

W badaniu tym dzielimy jeden z rodzajów białych krwinek - limfocyty na populacje w oparciu o ich morfologię oraz cząsteczki (markery) znajdujące się na ich powierzchni. W badaniu można sprawdzić, czy poszczególne typy limfocytów znajdują się w odpowiednich proporcjach i stężeniach, a tym samym, czy układ odpornościowy nie jest nadreaktywny bądź czy nie występują niedobory odpornościowe.

Dlaczego warto je wykonać?

Badanie to jest dedykowane m.in. kobietom, u których występują poronienia nawykowe bądź niepowodzenia IVF. Często zdarza się, że jedną z przyczyn niepowodzeń jest nadmierna odpowiedź układu odpornościowego, który "walczy" z rozwijającym się zarodkiem lub płodem. Zastosowanie odpowiedniego leczenia pomaga w zajściu w ciążę i jej utrzymaniu. Warto więc włączyć to badanie do panelu diagnostycznego w/w pacjentek, by sprawdzić czy przyczyna niepowodzeń nie leży po stronie układu immunologicznego.

Jak wykonywane jest badanie?

Do krwi pacjenta dodawane są znakowane fluorescencyjnie przeciwciała, które wiążą się z markerami na powierzchni komórek. Komórki są rozdzielane ze względu wielkość, obecność ziarnistości oraz rodzaj świecenia. Na tej podstawie są grupowane i segregowane do odpowiednich populacji.

Jakie informacje zawarte są na wyniku?

Na wyniku zamieszczane są informacje o następujących subpopulacjach limfocytów: CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD19, CD5/CD19, CD56CD16.