Badanie nasienia po zabiegu wazektomii

Badanie nasienia po zabiegu wazektomii ocenia skuteczność przeprowadzonej procedury.

Po jakim czasie od zabiegu wazektomii należy wykonać badanie nasienia?

Pierwsze badanie nasienia należy wykonać po 8 tygodniach od przeprowadzonego zabiegu. Jeżeli czas ten jest krótszy, w nasieniu mogą być jeszcze obecne plemniki. Kolejne badanie kontrolne wykonywane jest zazwyczaj po upływie 12 tygodni.

Jak wykonywane jest badanie nasienia?

BBadanie nasienia wykonujemy pod mikroskopem świetlnym, zgodnie z najnowszymi obowiązującymi procedurami i rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2010 roku. Opieramy się również na wytycznych międzynarodowych towarzystw urologicznych- AUA oraz BAUS.

W pierwszej fazie określamy czas upłynnienia, objętość, pH i stopień lepkości nasienia. Sprawdzamy również, czy w preparatach bezpośrednich są obecne plemniki. Jeżeli tak, określamy ich koncentrację w 1ml nasienia, koncentrację, liczbę oraz ruch.

Zabieg wazektomii uznaje się za udany, jeżeli koncentracja plemników nie przekracza 100 tys plemników w 1ml nasienia, a znalezione plemniki nie poruszają się.