Badanie nasienia po zabiegu wazektomii

Badanie nasienia po zabiegu wazektomii ocenia skuteczność przeprowadzonej procedury.

Po jakim czasie od zabiegu wazektomii należy wykonać badanie nasienia?

Pierwsze badanie nasienia należy wykonać po 8 tygodniach od przeprowadzonego zabiegu. Jeżeli czas ten jest krótszy, w nasieniu mogą być jeszcze obecne plemniki. Kolejne badanie kontrolne wykonywane jest zazwyczaj po upływie 12 tygodni.

Jak wykonywane jest badanie nasienia?

Badanie nasienia wykonujemy pod mikroskopem świetlnym, zgodnie z najnowszymi obowiązującymi procedurami i rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2010 roku.

Jakie informacje będą zawarte na wyniku?

Badanie nasienia po zabiegu wazektomii przeprowadzane jest zazwyczaj dwuetapowo. W pierwszej fazie określamy czas upłynnienia, objętość, pH i stopień lepkości. Sprawdzamy również, czy w preparatach bezpośrednich są obecne plemniki. Jeżeli tak, określamy ich koncentrację w 1 ml nasienia, liczbę oraz ruch. W przypadku braku plemników próbka nasienia jest zawsze odwirowywana (co powoduje jej większą koncentrację), a powstały osad dokładnie analizowany pod kątem obecności plemników. Czasem po odwirowaniu nasienia w próbce znajdywane są pojedyncze plemniki. Ich obecność nie świadczy jednak o niepowodzeniu zabiegu.