Genotypowanie KIR oraz genotypowanie locus HLA-C

Badania KIR i HLA-C są pomocne w diagnostyce niepłodności immunologicznej, u podstaw której leżą zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego kobiety i mężczyzny.

Liczne publikacje naukowe wskazują na związek pomiędzy nieprawidłowym układem KIR - HLA-C, a poronieniami nawykowymi, problemami z implantacją zarodka, niedożywienim płodu oraz stanem przedrzucawkowym.

KIR to skrót od angielskiej nazwy oznaczającej receptory występujące na powierzchni komórek NK. Komórki NK, czyli tzw. „naturalni zabójcy” to niezwykle ważne komórki naszego układu odpornościowego, które uczestniczą w rozpoznawaniu i niszczeniu „wrogów”, czyli komórek nowotworowych albo zakażonych wirusami. To rozpoznawanie i selekcja odbywa się dzięki antygenom zgodności tkankowej MHC klasy I, głównie HLA-C.

Jedną z grup komórek NK są komórki NK w macicy (uNK). I to one w dużej mierze ułatwiają lub też uniemożliwiają zagnieżdżenie się zarodka. To, czy komórki uNK będą w stanie rozpoznać zarodek jako „swój” zależy m.in. od ekspresji antygenów HLA-C na powierzchni komórek zarodka oraz od typu receptorów KIR na powierzchni komórek NK.

Wyróżniamy receptory hamujące i aktywujące:

Wiele prac naukowych wskazuje na to, że nie tylko poszczególne genotypy KIR, ale też kombinacje genów KIR kobiety oraz jej HLA-C i HLA-C partnera mogą wpływać na utrzymanie ciąży bądź jej odrzucenie.

Jak wykonywane są badania KIR i HLA-C?

Badania wykonujemy metodą biologii molekularnej PCR-SSP.

U kogo wykonywane są badania KIR i HLA-C?

U kobiety wykonuje się badanie KIR oraz HLA-C, u mężczyzny badanie HLA-C. Oddziaływania pomiędzy receptorami KIR na powierzchni komórek NK w macicy a antygenami HLA-C na komórkach zarodka są niezwykle istotne w początkowych etapach ciąży, dlatego też zaleca się, aby badania KIR i HLA-C wykonywać razem u obojga partnerów.