Test Stresu Oksydacyjnego (sORP)

Stres oksydacyjny to stan, w którym brak jest równowagi pomiędzy wytwarzaniem reaktywnych form tlenu (RFT) a układem antyoksydacyjnym organizmu, który odpowiada za ich neutralizację i usuwanie. Niewielkie ilości wolnych rodników są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej sprematogenezy, ale nieprawidłowe ich poziomy mają wpływ na uszkodzenia DNA komórek oraz przyczyniają się do spadku ruchliwości plemników.

Co wpływa na wytwarzanie zwiększonych ilości RFT?

Dlaczego warto wykonać test stresu oksydacyjnego?

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, u blisko 40% mężczyzn z prawidłowymi ogólnymi parametrami nasienia występują zaburzenia funkcji rozrodczych. Dlatego też wykonywanie jedynie standardowej diagnostyki nasienia jest niewystarczające.

Najnowsze publikacje Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) zalecają wprowadzenie oceny stresu oksydacyjnego w nasieniu do diagnostyki męskiej niepłodności.

Czym różni się test stresu oksydacyjego wykonywany systemem MiOXsys od innych tego typu badań dostępnych na rynku?

Badanie wykonywane w naszym laboratorium ocenia nie tylko stres oksydacyjny, ale mierzy całkowity potencjał oksydacyjno-redukcyjny w nasieniu. Pomimo, iż stres oksydacyjny stanowi większość, bo 80% uszkodzeń w DNA plemników, to nie można zapominać, że za pozostałe 20% odpowiada właśnie stres redukcyjny. Kompletna ocena obu tych parametrów dostępna jest jedynie przy użyciu systemu MiOXsys stosowanego w Laboratorium CYTOLAB.

W celu wykluczenia obecności aktywnych leukocytów, które uwalniają duże ilości reaktywnych form tlenu i tym samym zawyżają wynik badania, razem z testem oksydacyjnym zalecamy wykonać test POX (ocenę leukocytów peroksydazo-dodatnich).

W naszym laboratorium istnieje możliwość wykonania testu HBA, badania fragmentacji DNA plemników, badania ogólnego nasienia, testu MAR oraz test stresu oksydacyjnego z tej samej próbki materiału.

Przy okazji jednej wizyty w naszym laboratorium pacjent otrzymuje kompletne informacje na temat swojej płodności!