Ocena subpopulacji CD4/CD8

W teście oceniana jest jedna z grup białych krwinek - limfocyty T, które pełnią kluczową rolę w układzie odpornościowym. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, a wszelkie zaburzenia związane z ich ilością będą źle wpływały na cały układ immunologiczny.

Zastosowanie badania.

Badanie oceniające stosunek CD4/CD8 jest pierwszym z wyboru parametrem przydatnym w ocenie wielu schorzeń układu odpornościowego. Odchylenie od zakresu wartości referencyjnych często jest pierwszym sygnałem, że układ immunologiczny nie działa tak jak powinien. Zaburzone wartości występują w chorobach związanych z niedoborem odporności (wtórne i pierwotne niedobory odporności np. u dzieci, u pacjentów z zespołem AIDS), w chorobach o podłożu autoimmunologicznym, poronieniach nawykowych, niepłodności. Badanie to ma również zastosowanie przy różnicowaniu sarkoidozy od przewlekłych chorób płuc (np. gruźlicy, włókniejącego zapalenia płuc).

Jak wykonywane jest badanie?

Do materiału pacjenta dodawane są znakowane fluorescencyjnie przeciwciała, które wiążą się z markerami na powierzchni komórek. Komórki są rozdzielane ze względu na wielkość, obecność ziarnistości oraz rodzaj świecenia. Na tej podstawie są grupowane i segregowane do odpowiednich populacji.

Jakie informacje zawarte są na wyniku?

Na wyniku zamieszczone są informacje o populacjach następujących komórek: CD3+, CD4+, CD8+ oraz stosunek CD4/CD8.