Ocena subpopulacji komórek NK CD57 w boreliozie

Badanie ocenia skuteczność leczenia boreliozy u pacjentów poddanych długotrwałej antybiotykoterapii. Określenie liczby NK CD57 może być również przydatne w celu rozróżnienia boreliozy od innych przewlekłych chorób dających podobne objawy.

Na czym polega badanie?

Test CD57 spełnia ważną rolę w diagnostyce i terapii boreliozy, szczególnie u pacjentów leczonych według schematu amerykańskiego towarzystwa ILADS. Aktywna, przewlekła choroba tłumi układ immunologiczny i powoduje ubytek subpopulacji limfocytów NK CD57 (natural killers) stanowiących naturalną linię obrony organizmu człowieka. Uważa się, że pacjenci z niską liczbą komórek NK CD57 mają gorsze samopoczucie oraz bardziej prawdopodobne jest wystąpienie u nich boreliozy neurologicznej. Badanie to jest wiarygodne i czułe, bowiem według dotychczasowej wiedzy tylko zakażenie Borrelią powoduje obniżenie odsetka limfocytów CD57.

Dlaczego warto je wykonać?

Badanie ocenia skuteczność leczenia boreliozy u pacjentów poddanych długotrwałej antybiotykoterapii. U części chorych na boreliozę z Lyme, możemy używać stopnia obniżenia miana limfocytów NK CD57 by wykazać, na ile aktywna jest borelioza i czy po zakończeniu leczenia możliwe jest wystąpienie nawrotu. Badanie to może być stosowane jako prosty test przesiewowy, ponieważ w chwili obecnej uważa się, że tylko Borrelia obniża miano komórek NK CD57. Określenie liczby NK CD57 może być również przydatne w celu rozróżnienia boreliozy od innych przewlekłych chorób dających podobne objawy, jak na przykład reumatoidalnego zapalenia stawów, stwardnienia rozsianego czy tocznia trzewnego, gdyż w przypadku tych chorób wartości NK CD57 pozostają na prawidłowym poziomie. Tak więc u pacjenta z wysoką liczbą limfocytów NK CD57 prawdopodobnie jest wystąpienie innej jednostki chorobowej bądź koinfekcji.

Jak wykonywane jest badanie?

Do krwi pacjenta dodawane są znakowane fluorescencyjnie przeciwciała, które wiążą się z markerami na powierzchni komórek. Komórki są rozdzielane ze względu wielkość, obecność ziarnistości oraz rodzaj świecenia. Na tej podstawie są grupowane i segregowane do odpowiednich populacji.

Jakie informacje zawarte są na wyniku?

Na wyniku zamieszczane są informacje o specyficznych dla boreliozy subpopulacjach limfocytów CD3: komórkach NK CD3-CD16+56 oraz komórkach NK CD3-CD16+56/CD57+. W wielu przypadkach klinicznych uzyskane wartości odzwierciedlają stopień zakażenia. Miano NK CD57 pozostaje niskie aż do czasu, gdy infekcja zostanie opanowana, a wtedy liczba komórek NK wzrasta.